Om Afrosvenska akademin

Afrosvenska akademin är ett nystartat projekt som vänder sig till ungdomar med rötter i den afrikanska diasporan. Akademin innehåller både ett mentorsprogram och ett ledarskapsprogram. Afrosvenska akademin är baserat i Stockholm och finansieras med medel från Arvsfonden.

För att börja på Afrosvenska akademin spelar det ingen roll om man har toppbetyg, ofullständiga betyg, drömmer om att bli veterinär, dataprogrammerare eller inte har någon aning om vad man vill göra i framtiden. Alla ungdomar oavsett bakgrund ska känna att de är en del av samhället och att framtiden är något att se fram emot.

Vi arbetar med att stärka identiteten, öka kunskapen om sin egen historia, stärka tron på sig själv och sin egen förmåga. Vi fokuserar på det positiva och de positiva förebilder som har funnits i vår historia och som finns i samhället idag. Vi gör detta under den viktiga perioden när man är tonåring och ung vuxen.

Afrosvenska akademins grundfilosofi för att stärka ungdomar med afrikansk härkomst vilar på tre ben; mentorskap, ledarskap (egenmakt) och föräldrastöd. Det krävs att alla delar inkluderas för att åstadkomma den utveckling hos de enskilda individerna som vi hoppas att uppnå. Vårt motto är:

  • Kunskap ger stolthet
  • Stolthet ger framtidstro
  • Framtidstro ger glädje

Afrosvenska akademin ska ge ett kunskapslyft, vara identitetsstärkande och väcka samhällsengagemang. Man kan säga att Afrosvenska akademin är ett komplement till den svenska skolan och det svenska samhället där mycket som har med afrosvenskar och våra afrosvenska ungdomar att göra, både i dåtid och nutid, inte getts utrymme. Vi tror att våra ungdomar går starkare ut i världen då de lämnar Afrosvenska akademin.

Afrosvenska akademin

c/o Afrosvenskarna i Stockholm
Box 20047
104 60 Stockholm