Ledarskapsprogrammet

Workshops

Olika kulturella, artistiska och pedagogiska workshops arrangeras med den afrikanska diasporan i fokus. Här handlar det främst om att ge ungdomarna en ökad kunskap om sitt historiska och kulturella arv. Workshoppen leds av våra samverkansparter och ASR. 
 

Politikerforum

Hur mycket kan man påverka själv? I ledarskapsprogrammet ges deltagarna möjlighet att anordna debatter med afrosvenska politiker från olika partier. Där kommer man ha chansen att ställa alla de frågor man undrar över och lära sig hur politiken fungerar.

Speakers corner

Varannan vecka hålls ett öppet samtalsforum, à la Café Pan-Afrika, som kretsar kring verkligheten att vara ung och afrosvensk. Deltagarna i projektet uppmuntras till att själva bestämma ämnena för samtalen, hitta lämpliga paneldeltagare, föreläsare, moderator o.s.v. 

Är du morgondagens ledare?

För att skapa en förändring i samhället krävs det ett visst mått av engagemang och att man har modet att göra sin röst hörd. Vi tror att det är viktigt att man som ung afrosvensk lär sig föra sin egen talan och inte faller offer för en negativ spiral där man utgår ifrån att rådande samhällsstrukturer är cementerade i betong.  En förändring i samhället sker först när individer står upp för sina medborgerliga rättigheter och inte låter sig tystas i tron att det kan förvärra den rådande situationen. Inom ledarskapsprogrammet anordnar vi därför kurser i bland annat ledarskap, kreativt skrivande och normkritiskt tänkande. Allt i syfte att ge dig dem verktygen du behöver för att göra din röst hörd.