loading...

Om oss

Afrosvenska akademin är ett nystartat projekt som vänder sig till ungdomar med rötter i den afrikanska diasporan.

Akademin innehåller både ett mentorsprogram och ett ledarskapsprogram. Vi har även föräldrasamverkan.

Ledarskapsprogrammet

Är du morgondagens ledare? För att skapa en förändring i samhället krävs det ett visst mått av engagemang och att man har modet att göra sin röst hörd.

Ledarskapsprogrammet är en verksamhet av och för ungdomar

Mentorsprogrammet är ett motivationsprogram för ungdomar med afrosvensk bakgrund i behov av studie- eller yrkesmässig vägledning och stöd